Yleisimmät tuotevirheet

Huonoja tuotteita on kaikkialla, eli sellaisia joille ei ole käyttöä, jotka eivät toimi oikein, joiden käyttäminen on liian vaikeaa, tai joiden myyminen kestää ikuisuuden. Tämä ei ole kuitenkaan ihme, sillä hyvin moni asia voi mennä pieleen, kun tuotetta lähdetään suunnittelemaan. Osa virheistä on kuitenkin sellaisia, mitä tapahtuu aivan liian usein, ja jotka voitaisiin estää hyvin pienellä vaivalla, minkä vuoksi niihin kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota, kun lähdetään suunnittelemaan uutta tuotetta markkinoille.

Asiakkaan ja tuotteen vaatimusten sekoittaminen

Tuotteita suunnittelevat ryhmät usein hakevat apua markkinointiryhmiltä, myyntiryhmiltä, tai asiakkailta selvittääkseen minkälainen tuote tulisi luoda. Tietyissä tilanteissa voidaan jättää markkinoinnin ja myynnin mielipiteet huomioimatta, mutta tämä lähestymistapa harvoin saa aikaan sellaisia tuotteita, jotka sopivat suurelle määrälle asiakkaita. Asiakkaat eivät ensinnäkään tiedä kovinkaan usein, mitä he haluavat, sillä toiveiden eritteleminen on haastavaa. Samalla myös asiakkaan on vaikea tietää, mitä mahdollisuuksia tuotteiden kehittämiselle on, koska alalta ei ole kokemusta. Keskustelemalla markkinoinnin ja myynnin kanssa, saadaan paljon laajempaa tietoa kuluttajien tämänhetkisistä vaatimuksista ja toiveista, jolloin voidaan luoda entistä parempia tuotteita.

Innovaation ja arvon sekoittaminen

Kun kyseessä on innovaatio ilman selvää tarkoitusta, se on vain teknologiaa, joka odottaa ongelmaa ratkaistavaksi. Markkinoilla on paljon tuotteita, jotka luotiin vain sen takia, että se oli mahdollista, mutta ne eivät oikeasti ratkaise mitään ongelmaa, tai ratkaise ongelmaa paremmin kuin jo tarjolla olevat tuotteet. Sama mikä motivoi tuotteen tekijöitä, ei välttämättä motivoi sen suunnittelijoita. Tässä on aina pidettävä mielessä miksi tuote tehdään ja jos syy on uusimman teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen, eikä ongelman ratkaisu, ei tuote ole kannattava.

Asiakkaan ja itsensä sekoittaminen

Usein suunnittelijaryhmät alkavat pitää itseään kohderyhmänä, tai ajattelevat olevansa hyvin samantapaisia, kuin tuleva kohderyhmä. Tämä tulee luomaan paljon ongelmia, sillä se alkaa luomaan henkilökohtaisia odotuksia tuotetta kohtaan. Tuotteen pitää pystyä pärjäämään oikeiden asiakkaiden edessä ja sen takia suunnittelussa on pysyttävä rehellisenä, avoimena ja järjestelmällisenä. Asiakas, eli kuluttaja, on aina oikeassa ja tämän toiveet täytyy huomioida ennen kaikkea muuta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *