Miten saada asiakkaat haluamaan tuote?

Useimmiten ensin keksitään tuote ja myöhemmin markkinoidaan sitä esimerkiksi painostamalla ihmiset ostamaan, esittämällä tuote erittäin mahtavana asiana, tai mainostamalla sitä hiukan hellemmin ottein. Mikään yllä mainituista ei kuitenkaan takaa asiakkaiden saamista, ja se tietenkin voi johtaa yrityksen kaatumiseen. Tuotteen on pystyttävä myymään itseään, jolloin kuluttajat itse huomaavat tarvitsevansa juuri sitä tuotetta.

Kuinka saada tuote myymään itseään?

On paljon keinoja, joilla voidaan luoda tuote, jonka kuluttajat haluavat ostaa, mutta tärkeää on huomioida tietyt perusasiat. Kun näihin keskitytään ensin, ollaan jo pitkällä. Ensinnäkin tuote on pystyttävä yhdistämään sellaiseen lopputulokseen, jonka asiakas haluaa tai tarvitsee. Sen lisäksi tuote on pystyttävä suunnittelemaan siten, että se on yhteensopiva kokemuksen kanssa, jota asiakas on etsimässä. Viimeiseksi tuote on pystyttävä esittelemään asiakkaalle niin, että havaitaan miten se täyttää vaaditut kriteerit.

Tuotteen edut tuovat toivotun lopputuloksen

Kuluttajat eivät niinkään halua ostaa tuotteita, vaan luoda tiettyjä lopputuloksia elämäänsä, tai vaikka yritykseensä. Tämä voi olla esimerkiksi tulojen lisääminen, painon pudottaminen, tai stressin lievittäminen. Toivottuun lopputulokseen halutaan päästä mahdollisimman nopeasti, eli tuotteella itsellään ei ole suurtakaan merkitystä. Tehtävänä ei siis ole myydä tuotetta, vaan sitä lopputulosta, jonka asiakas haluaa.

Tuotteen on tarjottava asiakkaan toivoma kokemus

Asiakkaat kertovat hyvin nopeasti, minkälaisen kokemuksen nämä haluavat tuotteelta. Jos tuotteen antamaa kokemusta voidaan kontrolloida, voidaan asiakkaista tehdä erittäin tyytyväisiä ja tämä tietenkin tulee lisäämään myyntejä. Tuotteen tulee olla helppokäyttöisempi, kuin muiden tuotteiden, eikä sen saamisessa tai käyttämisessä pitäisi olla minkäänlaisia ongelmia. Kun tuote on tehty luomaan paras mahdollinen kokemus kuluttajalle, voidaan sitä käyttää myyntivalttina markkinoinnissa ja saada aikaan vahvat asiakasvirrat.

Tuotteen tulee päihittää vastalauseet

Viimeinen askel on varmistaa, että tuote pystyy kumoamaan asiakkaan vastalauseet välittömästi. Vastalauseet voivat liittyä esimerkiksi tuotteen hintaan, käyttötarkoitukseen, monimutkaisuuteen, pelkoihin tai ennakkoluuloihin, ajankäyttöön ja mihin tahansa muihin ongelmiin. Jokaisella asiakkaalla käy tietty määrä vastalauseita mielessä, kun mietitään ostopäätöksen tekemistä ja tuotteen ostaminen täytyy perustella. Jos asiakkaan vastalauseita ei tiedetä, ei niihin voida erikseen tarttua, mutta yleisimpiin vastalauseisiin on helppo tarjota ratkaisu heti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *