Kuinka saada kaikki irti suunnittelusta?

Ajatteleva suunnittelu on muokannut tapaa, jolla ajattelemme tuotteiden suunnittelua, mutta tämä on myös saatava näkyville konkreettisesti. Sen on pystyttävä olemaan hyödyllinen työkalu tuotteen tekijöille ja sen on pystyttävä täyttämään sellaiset puutteet, joita nykyisessä suunnittelussa on.

Voiko ajatteleva suunnittelu olla käytännöllistä?

Ajatteleva suunnittelu tarkoittaa luovia ajattelustrategioita, joita suunnittelijat käyttävät työssään. Termiä on kuitenkin aloitettu käyttämään myös suunnittelijapiirien ulkopuolella ja siitä on tullut tapa, jolla yritetään ratkaista laajempia ongelmia, kuin mitä suunnittelijoiden ympäristöstä löytyy. Ongelma on kuitenkin siinä, jos termiä aletaan käyttämään vain terminä, eikä sitä viedä konkreettiselle tasolle ollenkaan. Jotta konkreettisia tuloksia saadaan aikaan, täytyy henkilöiden sekä suunnitella, että tehdä.

Ajattelevan suunnittelun alkuperä

Yksinkertaisuudessaan ajatteleva suunnittelu on tieteellinen prosessi, jossa tehdään havaintoja, luodaan hypoteeseja ja testataan näitä lopulta toimivuuden varmistamiseksi. Sen jälkeen testeistä saatu informaatio tutkitaan ja päädytään johonkin lopputulokseen, esimerkiksi siihen, voidaanko teoriaa hyödyntää käytännössä ja miten. Tämä prosessi on erittäin tärkeä, kun halutaan löytää ratkaisuja ongelmiin, mutta sen päämääränä on vahvistaa hypoteeseja, eikä välttämättä muuttaa niitä konkreettisiksi ratkaisuiksi. Ajatteleva suunnittelu käyttää siis tieteen metodia hyväkseen todistaakseen jonkin konseptin toimivuuden. Sillä saadaan tehokkaasti hyödyllistä tietoa irti, mutta tämä tieto pitää myös hyödyntää asiakkaiden kanssa.

Kokonaisvaltainen arvo

Kun tieteellistä otetta pidetään lähtökohtana, annetaan suunnittelijaryhmille keino testata ideoita ja päästä lähemmäs ratkaisuja. Näin ollaan tehty jo muutaman vuosikymmenen ajan ja se onkin muokannut suunnitteluprosesseja suuresti. Tämä ei kuitenkaan ole kaikki, mikä pitää huomioida. Suunnittelijat, jotka luottavat ainoastaan ajattelevaan suunnitteluun, jäävät paljosta paitsi, sillä tällä tavalla saadaan irti vain ensimmäisiä askelia. Jollei tuloksesta saatua tietoa käytetä oikeasti konkreettisessa tilanteessa, sillä on tuotteelle hyvin vähän merkitystä. Kokonaisen arvon saamiseksi suunnittelun pitää sisältää oikeat lähtökohdat, suunnitelma pitää toteuttaa, lopputulosta täytyy tarkastella sekä testata ja näistä kaikista kohdista saatua tietoa tulee tarkastella.

Visio ensin

Kun lähdetään miettimään, mitä halutaan asiakkaille tarjota, tulee visio pitää ensimmäisenä mielessä, sillä sen avulla voidaan suunnitella visioon sopivia tuotteita. Tässä täytyy huomioida erityisesti se, mitä käyttäjät haluavat ja miten näiden toivomuksia voidaan huomioida. Sen jälkeen voidaan lähteä toteuttamaan ajattelevan suunnittelun strategiaa, koska tiedetään, mihin lopputulokseen halutaan päästä ja miten strategiasta ja tutkimuksista saatua tietoa voidaan konkreettisesti hyödyntää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *